CÔNG TY CỔ PHẦN ADTIMA
Địa chỉ: 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028 3962 3888 - Ext: 3301
Email: einvoice@adtima.info
Giải pháp hóa đơn điện tử phát triển bởi Công ty Thái Sơn